به فروشگاه ایران دانشجو خوش آمدید.

محصولات دسته کارشناسی ارشد

بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران

بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران
در دانلود این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 135,000 تومان

بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات اسلامی

بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات اسلامی
هدف از این مقاله بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات اسلامی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

بررسی فقهی و قانونی بغی در قانون جدید

بررسی فقهی و قانونی بغی در قانون جدید
هدف از این مقاله بررسی فقهی و قانونی بغی در قانون جدید می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون
هدف از این مقاله بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 19,000 تومان

سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران

سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران
هدف از این مقاله بررسی سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

سیر تحول جرم شناسی و بررسی مجرم در آن

سیر تحول جرم شناسی و بررسی مجرم در آن
هدف از این مقاله بررسی سیر تحول جرم شناسی و بررسی مجرم در آن می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

ماهیت جرم از نگاه های مختلف و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن

ماهیت جرم از نگاه های مختلف و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن
هدف از این مقاله ماهیت جرم از نگاه های مختلف و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

ارزیابی آسیبهای بافتی ماهی قزل آلای رنگین کمان فرانسوی ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم

ارزیابی آسیبهای بافتی ماهی قزل آلای رنگین کمان فرانسوی ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم
هدف از این پایان نامه ارزیابی آسیبهای بافتی ماهی قزل آلای رنگین کمان فرانسوی ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 125,000 تومان

تعیین بهترین عملکرد در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی با استفاده از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش

تعیین بهترین عملکرد در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی با استفاده از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش
هدف از این پایان نامه تعیین بهترین عملکرد در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی با استفاده از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 110,000 تومان

ارزیابی براورد سود و بازده سهام شركتها در دوره اول

ارزیابی براورد سود و بازده سهام شركتها در دوره اول
هدف از این پروپوزال دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شركت‌ها در دورة نخستین عرضة عمومی سهام می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با الگوی جریانهای نقدی

پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با  الگوی جریانهای نقدی
هدف از این مقاله بررسی پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با الگوی جریانهای نقدی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 17,000 تومان

بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام

بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام
هدف از این مقاله بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول

بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول
هدف از این مقاله بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 19,000 تومان

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی
هدف از این مقاله بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی

توضیحات بیشتر

دانلود 99,000 تومان

یکجانبه گرایی امریکا و تأثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

یکجانبه گرایی امریکا و تأثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
هدف از این مقاله بررسی یکجانبه گرایی امریکا و تأثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

شروط عوضین در عقد بیع

شروط عوضین در عقد بیع
دانلود مقاله شروط عوضین در عقد بیع

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی

شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی
هدف از این مقاله شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب

ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب
هدف از این مقاله ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه

منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه
هدف از این مقاله منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه بررسی خواهد شد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

احزاب و توسعه سیاسی در ایران؛ چالشها و راهکارها

احزاب و توسعه سیاسی در ایران؛ چالشها و راهکارها
مقاله احزاب و توسعه سیاسی در ایران؛ چالشها و راهکارها

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان