به فروشگاه ایران دانشجو خوش آمدید.

محصولات دسته مدیریت

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان
هدف از این پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان و نیروهای عملیاتی آتش نشانی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 129,000 تومان

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها
هدف از این مقاله اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن

بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن
هدف از این مقاله بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه

جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه
دانلود مقاله جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی

مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

سبک رهبری و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی

سبک رهبری و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی
هدف از این تحقیق بررسی سبک رهبری و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 19,000 تومان

بررسی شیوه مدیریت مدیران و روسا در سازمان و ارائه پیشنهاد شیوه رهبری مناسب

بررسی شیوه مدیریت مدیران و روسا در سازمان و ارائه پیشنهاد شیوه رهبری مناسب
هدف از این پایان نامه بررسی شیوه مدیریت مدیران و روسا در سازمان و ارائه پیشنهاد شیوه رهبری مناسب می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 135,000 تومان

عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن

عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن
هدف از این پایان نامه عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 145,000 تومان

ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان

ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
هدف از این پایان نامه ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان و نیروهای عملیاتی آتش نشانی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 135,000 تومان

بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس

بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس
هدف از این بررسی تعیین میزان ریسك پذیری مدیران در مدارس می باشد زیرا در جوامع امروزی كه دائماً در حال تغییر و تحول می باشد اجتناب از ریسك عملاً غیر ممكن است

توضیحات بیشتر

دانلود 125,000 تومان

بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشاركتی

بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشاركتی
دانلود پایان نامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشاركتی در شرکت مخابرات منطقه 3 تهران

توضیحات بیشتر

دانلود 165,000 تومان

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی
دانلود مقاله سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تعیین سبك رهبری مدیران مراكز بهداشتی و درمانی شهری دانشگاه علوم پزشكی ایران

تعیین سبك رهبری مدیران مراكز بهداشتی و درمانی شهری دانشگاه علوم پزشكی ایران
دانلود مقاله تعیین سبك رهبری مدیران مراكز بهداشتی و درمانی شهری دانشگاه علوم پزشكی ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان
دانلود مقاله رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان
دانلود پایان نامه رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

توضیحات بیشتر

دانلود 135,000 تومان

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

توضیحات بیشتر

دانلود 99,000 تومان

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی
دانلود مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی در بین دبیران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی

رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی
دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات منطقه 3 تهران

توضیحات بیشتر

دانلود 175,000 تومان

مطالعه رابطه بین مرتبه اجرا سازمان یادگیرنده و رفتار شهروندی

مطالعه رابطه بین مرتبه اجرا سازمان یادگیرنده و رفتار شهروندی
دانلود مقاله مطالعه رابطه بین مرتبه اجرا سازمان یادگیرنده و رفتار شهروندی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر سنندج بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان